Admin CPanel: Log In | Contact Us | Photobuchet | Youtube | Kalghari Shop

 Terjemahan Syarah Alfiyah Ibn Malik Li Syaikh Abdul Rahman al-Makudi al-Fasi al-Maliki

Terjemahan Syarah Alfiyah Ibn Malik Li Syaikh Abdul Rahman al-Makudi al-Fasi al-Maliki

Bab al-Kalam Wa Ma Yataallafu Minhu (الكلام وما يتألف منه)

((الكلام)) adalah Khabar bagi Mubtada’ yang tersembunyi dan Mubtada' tersebut adalah Mudhof yang dihazafkan. ((ما)) ialah Ma Mausulah yang merujuk kepada ((الكلم)) iaitu Kalimah-kalimah. Adapun Dhomir ((ــه)) itu kembali kepada ((ما)) . Fail bagi ((يتألف)) pula adalah Dhomir Mustatir yang kembali kepada ((الكلام)) .

Taqdir bagi ayat di atas ialah : Bab ini ialah Bab al-Kalam dan ia juga membahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan al-Kalam, dan “perkara-perkara” tersebut adalah kalimah-kalimah.

Jika digunakan singkatan ((وما يتألف منه)) bagi meraikan makna tersirat yang terkandung dalam kalimah ((ما)) maka ia dibolehkan.


Disediakan oleh,
Hosnee

Labels: , ,

posted by Kalghari Network™ @ 8:57 AM,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home