Admin CPanel: Log In | Contact Us | Photobuchet | Youtube | Kalghari Shop

 al-Asmai'y - Tokoh Lughah

al-Asmai'y

-Nama sebenar beliau Abdul Malik bin Qorib bin 'Ali bin Asma' al-Bahili al-Basri, dan diberi kuniyyah Abu Sa'id al-Asmai'y.

-al-Asmai'y telah dilahirkan di Basroh pada tahun 122H/74M dan dibesarkan di dalam suasana kearaban dan diajarkan menulis ketika di berada di sana.

-Beliau menuntut pelbagai ilmu termasuk bahasa Arab, Hadis, Qiraat daripada ulama-ulama Basroh dan ulama luar yang menetap di Basroh seperti Abi A'mru bin al-A'la' dan al-Khalil bin Ahmad.

-Beliau telah menghafal begitu banyak syair-syair sehingga digelar "Syaitonus Syi'ri" oleh Khalifah Harun ar-Rasyid.

-Antara hasil karangan dan penulisan yang beliau tinggalkan adalah :


-al-Asmai'y telah meninggal dunia ketika berusia 94 tahun pada tahun 217H.


Rujukan

# موسوعة اعلام و الفكر الاسلامي ، ص 102-103 ، ج 3 ، جمهورية مصر العربية القاهرة وزارة الأوقاف 2007م


Disediakan oleh,
Os

Labels:

posted by Kalghari Network™ @ 4:47 PM,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home