Admin CPanel: Log In | Contact Us | Photobuchet | Youtube | Kalghari Shop

 Sorof : Wazan Isim Mujarrad (Bahagian kedua)

Wazan Rubai’ey Mujarrad

Terdapat 6 wazan di dalam bahagian ini yang mana asasnya adalah فعلل , dan sebagaimana thulathiy ia diwarnai dengan baris2 yang berbeza.

- فـَعْلـَل = جَعْفـَر

- فِعْلِل = زِبْرِج

- فُعلُل = بُرْثـُن

- فِعْلـَل = دِرْهـَم

- فِعَلّ = هِزَبْر

- فُعْلـَل = جُخْدَب

Wazan Khumasiy Mujarrad

- فـَعَلـَّل = سَفـَرْجَل

- فـَعْلـَلِل = جَحْمَرِش

- فُعَلـِّل = قُذَعْمِل

- فِعْلـَلَّ = قِرْطَعْب

Sekian, wassalam.

Disediakan oleh,

Bahagian Nahu dan Sorof.

Rujukan : As-Sorful Kafi terbitan Dar Ibn Khaldun.

Labels:

posted by Kalghari Network™ @ 7:23 PM,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home